سرخ کن فیلیپس: بدون روغن و رژیمی. بهترین سرخ کن در نوع خود ظرفیت 4لیتر و صفحه آنالوگ